Elke fase van uw bedrijf biedt nieuwe uitdagingen. Uw praktijk groeit, uw processen veranderen en ook uw persoonlijke situatie verandert. U onderneemt bovendien in een branche die voortdurend in beweging is. Praktisch advies helpt u in elke fase verder.

 

Ondernemersvraagstukken

Niets blijft altijd hetzelfde. Veranderingen en ontwikkelingen, zakelijk of privé, roepen telkens nieuwe vragen op. U gaat trouwen of misschien scheiden. U ontwikkelt nieuwe diensten of gaat samenwerken. Of u wilt een efficiënter boekhoudprogramma of een koppeling met een betaalsysteem. Veel van dit soort vragen hebben invloed op uw administratie en financiën. U wilt dan graag advies van een expert die uw persoonlijke situatie kent.

Bij Spark Zorgadministratie maken we er werk van om u te leren kennen. We zijn uw persoonlijke adviseur op afstand. We blijven op de hoogte van ontwikkelingen in uw branche en bieden u gedegen, maar vooral begrijpelijk en praktisch advies.
 

We bieden u advies over o.a.:

• Optimaliseren administratieve processen
• Doorrekenen business case of toekomstscenario
• Kostprijsberekening diensten
• Continuïteitsvraagstukken
• Vragen in de privésfeer, zoals trouwen, scheiden, overlijden
• Praktijkoverdracht, -overname of beëindiging
 
 
  

Kansen in de zorgbranche

De zorgbranche verandert van aanbodgericht naar vraaggericht. Consumenten krijgen steeds meer behoefte aan ondersteuning bij hun gezondheid. De verwachting is dat de vraag naar aanvullende, paramedische en complementaire zorg de komende jaren zal toenemen. Dat biedt voor u als zorgondernemer kansen.Vanuit de overheid en verzekeraars worden initiatieven gestart om de regeldruk te verminderen, om declaraties gemakkelijker te maken. Dat biedt ruimte, maar vraagt ook om flexibiliteit.

Spark Zorgadministratie kent de zorgmarkt, de problematiek, de ontwikkelingen. We laten u zien op welke manier u uw processen, uw aanbod, uw administratie kunt inrichten, zodat een solide basis ontstaat. We denken met u mee over de continuïteit, over risico’s en over vernieuwing. Vraagt u gerust een vrijblijvend adviesgesprek aan. We denken graag met u mee.